Неділя, 18.11.2018, 15:38
Вітаю Вас Гість | RSS

Світова література

Каталог статей

Головна » Статті » Світова література XIX ст » Оноре де Бальзак

Повість "Гобсек"

 "Гобсек" (1830; 1835)


Повість "Гобсек" — один із перших творів, які автор свідомо писав як фрагменти "Людської комедії". Тут з'я­вилися перші наскрізні герої Бальзака (Растіньяк, Б'яншон, Дервіль та ін.), які пройшли через подальші його повісті та романи.

Проблеми, до яких звернувся автор у повісті, були такими актуальними і хвилюючими, що він неодноразо­во повертався до них, поступово шліфуючи свій задум.

Творча історія повісті

Спочатку, 1830 р., письменник написав нарис про лих­варя. Потім включив цей нарис у повість про аристократів "Небезпека розбещеності", в якій основну увагу приділив сім'ї де Ресто. У цьому першому варіанті відзначалися по­зитивні риси лихваря Гобсека, який допоміг адвокату Дервілю, пробачив борг бідній дівчині Фанні Мальво, врятував сім'ю графа де Ресто від розорення, а наприкінці навіть став депутатом. Другий варіант повісті — 1835 р. — мав назву "Батечко Гобсек". Тут автор позбавив лихваря бага­тьох позитивних рис, змінив фінал, зосередивши увагу на маніакальній пристрасті героя до збагачення. Він по­казав перетворення Гобсека на патологічного скупія, хоча ставлення автора до нього залишилося неоднозначним. У 1848 р. повість отримала назву "Гобсек" і увійшла до "Сцен приватного життя" "Людської комедії". Вона орга­нічно пов'язана з романом "Батько Горіо".

Сюжетно-композиційні особливості

"Гобсек", як й інші твори Бальзака, — багатоцентрова повість. Окрім постаті лихваря важливу роль у ній відіграють адвокат Дервіль і члени сім'ї графа де Ресто. Сюжетні лінії Гобсека, Дервіля, графині де Ресто та інших персонажів твору церетинаються. Повість має чітку, про­думану побудову, що засвідчує композиційну майстерність її творця.

"Гобсек" починається з експозиції. Спочатку розповідь ведеться від імені автора, який змальовує один із зимових вечорів 1829—1830 рр. в салоні віконтеси де Гранльє. Роз­мова заходить про молодого графа Ернеста де Ресто, якого кохає Камілла. Але у матері графа погана репутація в ари­стократичному світі, і пані де Гранльє хоче відмовити йому у відвідуванні свого дому. У розмову втручається Дервіль, який розповідає історію, що має змінити погляд на стан справ у сім'ї молодого графа. Наступна частина твору — розповідь Дервіля, яка містить розповідь Гобсека. Письмен­ник ускладнює структуру повісті, робить її багатоголосою. Спочатку звучить голос автора, від імені якого ведеться оповідь, а потім — голоси оповідачів — Дервіля і Гобсека, які теж передають багатоголосся свого оточення. Отже, важ­ливими композиційними особливостями твору є "розповідь у розповіді", а також тісний зв'язок між окремими його частинами та компонентами (розповідь, оповідь, опис, порт­рет, інтер'єр, монолог, діалог тощо).

Читач вірить тому, про що говорить Дервіль, бо на початку повісті він показаний як "людина високої чес­ності, знаюча, скромна і з гарними манерами". Дервіль розповідає історію з часів своєї молодості, коли він меш­кав у мебльованих кімнатах, а його сусідом був Гобсек. Отже, лихвар стає центральною фігурою оповіді не лише адвоката, а й усього твору.

Дервіль випадково став свідком драми, яка відбува­лася в сім'ї графа де Ресто. Ця драма була відомою і Гобсекові: графиня Анастазі де Ресто, щоб утримати сво­го коханця Максима де Трая, наробила величезних боргів і віддала у заставу лихвареві фамільні коштовності під великі відсотки. А граф де Ресто, захищаючи честь сім'ї й інтереси свого сина, незадовго до смерті переписав свої володіння на ім'я Гобсека до моменту повноліття Ернеста. Його заходи виявилися вчасними, після смерті Гобсе­ка Ернест успадкував те, що належало батькові. Але зна­чення повісті — не в цій сюжетній лінії. її кульмінацією є монолог Гобсека, в якому він засуджує суспільство, де все купується і продається.

Образ Гобсека

Бальзаківський Гобсек — не зовсім типовий лихвар. Його особливість полягає в тому, що він скнара-філософ. Система поглядів Гобсека на життя складалася по­ступово. Він пройшов довгий шлях і багато пережив, перш ніж упевнився, що "всюди йде боротьба між бага­тими і бідними". "У мене принципи змінювались відпо­відно до обставин, доводилося змінювати їх і залежно від географічних широт", — зізнається Гобсек Дервілю. Внаслідок важкого життєвого досвіду він дійшов сум­них висновків, виробив систему поглядів, які вже не змінювались. Важливе місце у цій системі посідає "інстинкт самозбереження", "особистий інтерес", а з усіх земних благ тільки одне, з його точки зору, варте того, щоб людина його домагалася,»— "це... золото. У золоті сконцентровані всі сили людства", — вважає Гобсек. І золото для нього — це передусім влада, воно є її симво­лом: "Я володію світом, не втомлюючи себе, а світ не має наді мною найменшої влади". Лихвар спокійний і безсторонній, нагадуючи цим антиквара із "Шагреневої шкіри". Оповідь Гобсека характеризує його як" аналіти­ка і психолога, який знає життя, розуміє людську при­роду. Але це не означає, що повість є апологією* скна­ри. Ставлення автора до свого героя неоднозначне: за­хоплення, передане через сприйняття Дервіля, змінюєть­ся осудом. "Чи варто жити тільки заради накопичення?" — хочеться запитати, прочитавши твір. Фіналом повісті автор однозначно відповідає: ні! Адже після смерті Гобсека не залишилося нічого, крім тлінних скарбів. Письменник засуджує накопичення заради накопичен­ня. Звичайно, ці висновки — у підтексті твору, вони подані у прихованій художній формі.

Образ Гобсека змальований з великою майстерністю. У його портреті не випадково домінують кольори благо­родних металів: "місячний лик", "жовтувата блідість, що нагадує колір срібла, з якого злетіла позолота", риси його обличчя "здавались відлитими з бронзи", а очі були "жов­тими". Безжалісність Гобсека підкреслюють такі ознаки, як "людина-вексель", "людина-автомат". Довершує порт­ретну характеристику згадка про те, що, добуваючи гроші, він бігав сам "по всьому Парижу на тонких, сухорлявих, як у оленя, ногах". Кожна деталь цього яскравого порт­рета свідчить про характер героя.

Монолог Гобсека — це гімн золоту. І не випадково у ньому звучать патетичні ноти: "У мене погляд, як у гос­пода Бога: я читаю в серцях..." Але водночас відчуваються і цинічні думки: "Я достатньо багатий, щоб купувати со­вість людську...", "Що таке життя, як не машина, яку приводять у рух гроші?".

Гобсек-філософ уміє отримати насолоду від спогля­дання краси графині Анастазі де Ресто та пишної роз­коші її кімнати, але значно більше його приваблює ат­мосфера щирості й душевної чистоти, якою оточена тру­дівниця Фанні Мальво.

За жанром "Гобсек" — соціально-побутова, а ще більшою мірою — філософська повість, в якій домінують елементи реалістичного стилю. Але в ній, як і в інших творах "Людської комедії", відчутні романтичні впливи, її герой із самого початку не побутова, а майже симво­лічна постать. У ньому відчувається масштабна роман­тична типізація. Він уособлює силу і владу грошей та руйнівний вплив багатства на людську душу.
Категорія: Оноре де Бальзак | Додав: oleh888 (07.02.2011)
Переглядів: 100444 | Коментарі: 21 | Рейтинг: 2.6/177
Всього коментарів: 201 2 »
20 MR ANDY COLE  
Здравствуйте

Вам потрібна термінова позика для задоволення своїх фінансових потреб? Ми пропонуємо кредити від 2 000,00 до 50 000 000,00, ми надійні, потужні, швидкі та динамічні, не перевіряємо позику та не пропонуємо 100% гарантійних іноземних кредитів протягом періоду переказу.

Ми також позичили всю валюту зі ставкою 2% на всі позики .... Якщо ви зацікавлені, поверніться до нас за допомогою цього електронного листа.

Будь ласка, поверніться до нас, якщо це цікаво, за допомогою trustfirm2010@gmail.com

З повагою,

Містер Енді Коул
Trustfirm2010@gmail.com

19 MARK KENT  
Affordable Loan Offer ( markkent5050@gmail.com)
Do You Need A Loan? ( tomyanis247@gmail.com >>>markkent5051@gmail.com)
Eintrag
Good Day Sir/Madam: Do you need an urgent loan to finance your business or in any purpose? We are certified,legitimate and international licensed Loan Factory we offer loans to Business firms.interest rate of 1%.

Available loans we offer are,

1. Personal Loan
2. Business Loan
3. Investement Loan

- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:

Contact us today via:
tomyanis247@gmail.com
markkent5050@gmail.com>>>markkent5051@gmail.com
Get your instant loan approval

Good Day Sir/Madam: Do you need an urgent loan to finance your business or in any purpose? We are certified,legitimate and international licensed Loan Factory we offer loans to Business firms.interest rate of 1%.

- Complete Name:
- Loan amount needed....$, €, £:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:
Have You Applied Before?...
With Best Regards.
Mr mark kent
Interested Applicants Should Contact Us Via Email: markkent5050@gmail.com( markkent5051@gmail.com >>>tomyanis247@gmail.com)
We look forward to hear from you.

18 Mrs Victoria Franklin  
Мене звуть місіс Вікторія Франклін, Я приватний кредитор, який видають
кредит приватним і корпоративним осіб. Ви були відхилені
так багато банків? Чи потрібна фінансування, щоб створити свій бізнес? робити
вам необхідно фінансування для розширення вашого бізнесу? Або вам потрібен
персональний кредит?. зв'яжіться з нами :: victorialoaninvestment02@gmail.com

ФОРМА ДАНИХ позичальника

1) ВАШЕ ІМ'Я:
2) СЕКС:
3) ВАША КРАЇНА:
4) ВАША ПРОФЕСІЯ:
5) Ваш сімейний стан:
6) Номер телефону:
7) ЩОМІСЯЧНИЙ ДОХІД:
8) АДРЕСА:
9) МЕТА:
10) КРЕДИТНА ЗАПИТ:
11) КРЕДИТНА ТЕРМІН:

зв'яжіться з нами :: victorialoaninvestment02@gmail.com
З найкращими побажаннями
Пані Вікторія Франклін

17 onil  
а где нах онорабухали и забыли?

16 Татьяна  
характеристику Дервіля допоможіть написати будь ласка!

15 maria  
опис кімнати Гобсека допоможіть

14 Анюська  
Мені дуже допоміг "Образ Гобсека". Велике вам спасибі!

13 Няшка  
Дякую

12 Надія  
Прикольно что ето здесь єсть..=)

11 Ученик  
Лайно, а не твір!

1-10 11-20
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 1129
Пошук
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтів - uCoz